Menu

Uvez i dorada

Dorada je završni proces svih tiskanih materijala. Najčešći oblik dorade je obrezivnje artikala na zadanu, završnu dimenziju te pakiranje kompletne naklade.
Blokovi se ljepe i obrezuju, te pakiraju, a mnogi se artikli moraju prije obrezivanja savinuti na pola ili pak doraditi sa više različitih elemenata. Falcanje, perforiranje, numeriranje i dr.

 

Razlikujemo klasično falcanje araka na konačni formata ili falcanje, odnosno biganje debljih kartona kako bi se mogu presavinuti na željeni format. Falcanje tiskanih araka se najčešće koristi kod izrade knjiga, brošura i raznih časopisa jer su strojevi prilagođeni savijanju araka sa 16 ili 8 strana na listove koji posloženi jedan za drugim čine knjižni blok. Taj proces dorade se zove "sabiranje", slaganje listova, araka u redosljed, u knjigu ili slično.

 

Kada smo dobili složeni knjižni blok, isti se mora uvezati. Uvezati časpise ili prospekte sa manjim brojem stranica možemo sa strojem za klamanje. Kod nekih manjih naklada ili prema zahtjevu kupca uvez se izvodi sipralom, plastičnom ili žičanom.
Spiralni uvez koristimo kod reklamnih brošura sa manjim brojem stranica ili kod popularnih blok/rokovnika, a najčešće ga koristimo kao uvez kalendara.

 

Kada je u pitanju čvršći uvez, razlikujemo meki ili tvrdi uvez. Kao "meki" koristimo uvez toplim ljepilom korica tiskanih na klasičnim kartonima do 350 grama, a kao "tvrdi" uvez podrazumjevamo presvlačenje knjigovežke ljepenke raznim papirima sa tiskanim uzorkom ili pak raznim tekstilnim ili kožnim presvlakama. Tvrdi uvez najčešće podrazumjeva i šivanje tiskanih araka.

 

U doradu još spada i plastifikacija, kao zaštita araka od raznih oštečenja i vanjskih utjecaja.
Štancanje, izrezivanje araka prema zadanim oblicima, izvodi se sa oštrim čeličnim linijama koje pri pritisku prerezuju arak i ostavljaju samo željeni oblik materijala.
Zlatotisak ili folio tisak, estetsko ukrašavanje tiskovina sa specijalnim folijama visokog sjaja ili pak u mat varijanti, ali efektnog izgleda. Ili samim utiskivanjem šablone / klišeja / u podlogu bez folije. Tako se dobije efekat otiska, ali nema promjene tona u artiklu. Takva način apliciranja zovemo blindruck ili slijepi tisak.

 


Usporedi